Valikud

Elus on Sul palju valikuid. Enamik neist mõjutab küll Sinu maapealse elu olukorda ja käekäiku, aga mitte Sinu olukorda vaadatuna igavikulisest seisukohast. Kuna inimene on vaimne olend, oled seda kindlasti isegi kogenud, seetõttu ei sure Sinu vaim, vaid lahkub kehast Sinu surmamomendil...

Piibel, Jumala Sõna räägib meile ainult kahest puust, mille vahel inimkond, s.t. meie kõik peame oma valiku tegema. Aadam valis valesti, valis „hea ja kurja tundmise puu" ja kuna tema oli meie esiisa, siis me kõik oleme sunnitud elama sellest valest valikust tingitud tagajärgedega maailmas; maailmas, kus valitsevad kurjus ja haigused; egoism ja omakasu; maailmas, kus kõik igatsevad armastust, aga keegi ei suuda tõeliselt isetult armastada... Milles on probleem? Näeme, et inimliku tarkuse kasvades olukord ei parane, vaid pigem vastupidi. Tead mis on huvitav, et sellel hea ja kurja tundmise puul ei kasva ainult kurjuse viljad, vaid ka inimliku headuse viljad, ainult et inimlik headus ei suuda võita maailmas valitsevat kurjust, sest selle juured on vaimses maailmas...

Kuidas siis võita ära see vaimsest maailmast pärit kurjus ja mida või keda esindab see teine puu? Õiged küsimused! See teine puu on elupuu, Jumala puu; puu, mida valides, saad Sa igavese elu koos Jumalaga. Valik on Sinu! Aga tea, et meie ise ei suuda võita seda globaalset vaimset kurjust ja isegi mitte kurjust endas ja oma elus, olgugi et arusaam „mina ise arvan end teadvat" tundub olevat ülekaalus...

„Selleks on Jeesus tulnud maailma, et teha tühjaks kurjuse teod," ütleb Piibel ja veel ütleb Jumala Sõna: „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu." Joh 3:16. Niisiis vastavalt Pühakirjale on ka armastuse allikaks Jumal ise ja sellest lähtuvalt suudamegi me mõista oma igatsust armastada ja olla armastatud, sest sellistena oleme me loodud. Ega Sa ometi arva, et Sinu olemasolu on ainult juhuste mäng ja sel pole mingit kõrgemat eesmärki...

Kui nüüd Jumal saatis oma Poja, et võita ära see kurjus ja Tema, Jeesus, oli sellele taevasele ülesandele sõnakuulelik, kuidas saan siis mina ära võita kurjuse oma elus. See on tõesti nii Sinu kui minu ülesanne, ainult et üksi, ilma Jeesuseta, oled Sa vaimumaailmas vaenlasele kerge saak. Selleks et seda edukalt teha, pead Sa kõigepealt ise tulema välja vaenlase territooriumilt Jumala kuningriiki...

  

Prindi