Sihtasutus Unity Ministries on kristluse piibellikele põhiprintsiipidele rajatud mittetulundusühendus, mis teeb koostööd kõigi ühiskonna edust huvitatud koguduste ja teenistustega nii kodu- kui välismaal.

SA Unity Ministries põhieesmärgiks on Eesti ühiskonna paremaks ning turvalisemaks muutmine, aususe, moraali ja teiste kõlbeliste printsiipide taasväärtustamine. Selle saavutamiseks tuleb:

  1. Suurendada uuendus- ja edumeelsete kirikute ja koguduste osa ühiskondlikus elus, aidates kaasa nende reformimisel ja uuendamisel, nii et kirikud ja kogudused leiaksid piibelliku apostelliku töömudeli, mis muudab nende tegevuse efektiivsemaks
  2. Aidata kaasa koguduse piibelliku struktuuri, juhtimine ja viielaadsete teenimisandide taastamisele nende igapäevases töös, et kristlased leiaksid oma idenditeedi nii kogudusesiseselt kui ka väljaspool ja kasvaks nende sotsiaalne vastutustunne

Selleks:

  • korraldadame konverentse, koolitusi ja seminare, kutsudes õpetama ja jutlustama mitte ainult kohalikke vaid uuendus- ja reformimeelseid kristlikke kõnelejaid kogu maailmast
  • avaldame vastavasisulisi materjale ka tõlkeid jne
  • soovime alustada vabastusteenistusega

Võimalikud tulevikuvisioonid (kooskõlas Jumala plaanide ja juhtimisega):

  • Apostellik-prohvetliku keskuse rajamine
  • Meedia- ja kirjastusgrupp
  • Sotsiaaltöö ja heategevus
  • Kristlik koolitus perekonna ja suhete temaatikal
  • Kristlike kohvikute/kaupluste avamine

SA Unity Ministries registrikood: 90009594

E-post: unity2007[at]hotmail.com


"Sinu kuningriik tulgu, Sinu tahtmine sündigu, nii nagu on taevas,
nõnda saagu ka maa peal!"

  

Prindi